Chụp XQuang chó mèo

29/05/2014
- Chụp XQuang có thể phát hiện các vật thể chó mèo nuốt phải. - Phát hiện gẫy chân tay, .....
Tài liệu đính kèm: Tải về
Mèo nuốt phải kim khâu