Để vật nuôi không rụng lông khi giao mùa

19/03/2013

Khi thời tiết thay đổi thất thường cún của bạn thường bị rụng lông. Vậy cách nào giúp vật nuôi của bạn hạn chế vịêc rụng lông?