Dịch vụ tắm, cắt tỉa lông tại nhà

19/03/2013

- Cắt tỉa lông thẩm mỹ

- Dịch vụ tắm chải lông

- Cắt mài móng

 

 

- Cắt tỉa lông thẩm mỹ

- Lấy dáy tai,

- Lấy cao răng

- Tắm, chảy lông

-Cắt , mài móng