PHỐI GIỐNG THUẦN CHỦNG

21/03/2013

 

 

   

   

                                  CHÚ TBN ĐỰC ĐANG LÀ NGÔI SAO BIỂU DIỄN XIẾC TẠI LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM

 

   

                                        CHÚ PHỐC SÓC LÀ DIỄN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC 3 TUỔI