THẨM MỸ

29/03/2013

                                                        

                                                     CẮT TỈA THẨM MỸ

 

      

                                                                CHÚ BẮC KINH KHÁCH HANG QUEN THUỘC MUỐN TỈA LÔNG

 

      

                                                                         HAI CHỊ EM NHÀ POODLE

 

 

       

 

     

     

 

      

     

 

 

 

 

       

 

 

 

       

                                                                                 CẮT TAI HÌNH LÁ LIỄU

       

       

                                                                            CHÚ DOBERMANN CÓ TAI RẤT ĐẸP

 

        

         

        

                                                                    MĂT TA BỊ THẾ NÀY THÌ XẤU TRAI QUÁ!

         

 

         

         

 

 

 

        

                                               KHÔNG SAO BÁC SĨ SẼ XỬ LÝ BẰNG DAO ĐIỆN LADEZ CAO TẦN 

                                             CỦA NHẬT BẢN LÀ KHỎI NGAY SAU 5 PHÚT, KHÔNG HỀ CHẢY MÁU