CHUP X QUANG

04/06/2014

                        CHÓ ALASKA GÃY CHÂN ĐƯỢC CHỤP X QUANG BẰNG MÁY CAO TẦN CHUYÊN DỤNG

 

 

                                                   CHÚ CHÓ ALASKA BỊ GÃY CHÂN ĐƯỢC BÁC SỸ BÓ BỘT

 

                    CHÚ LẠP XƯỜNG HAY ĂN NUỐT CẢ  GIM GIẤY VÀO BỤNG BS PHẢI PHẪU THUẬT GẮP RA

 

 

 

 

                                                            NUỐT CẢ MỚ RỬA BÁT BẰNG SẮT NỮA CHỨ