ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

21/03/2013

Thạc sy Nguyễn Hải Đăng hiện đang được các nước Đông Nam Á mời làm chuyên gia chữa động vật hoang dã trong đó số lượng Hổ được điều trị và chăm sóc nhiều nhất tại CHDCND Lào số lượng trên 400 các thể hổ.

 

 

 

                          Chú Hổ đầu tiên được bs Đăng chăm sóc từ nhỏ

 

                                                            LỨA HỔ CON ĐẦU TIÊN CỦA TRANG TRẠI

 

 

 

NHỮNG CHÚ HỔ ĐẦU TIÊN LÀM NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA TRANG TRẠI

 

                                           BS  HOẢNG KHI NGỒI TRÊN HÀNG TRĂM CON TRĂN RỪNG