Triệt Sản Chó Mèo

Lợi ích của việc triệt sản chó mèo đực???

Chó và mèo đực có đặc điểm của loài là đánh dấu lãnh thổ bằng cách phun...

0856 115 115